معمار و روانشناسی

معمار و روانشناس


پر وفسور برایان لاوسون پس از تحصیل در رشته معماری در دانشگاه آکسفورد،دوره
روانشناسی کاربردی رانیز در دانشکده آستون بیرمینگام سپری کرد و مدارج کارشناسی ارشد و دکتری را در این زمینه کسب نمود.
او یک معمار برجسته است و دارای تجارب منحصر به فردی در زمینه طراحی ساختمان ها وتاُسیسات سالم به لحاظ رعات اصول سلامت روانی است.برخی از مسئولیت ها و فعالیت های ایشان به شرح زیر است:
1.رئیس کمیته ارزیابی پژوهش هایHEFC(درزمینه های ساختن وآبادانی فضاها)
2.رئیس دانشکده مطالعات معماری دانشگاه شفیلد
3.رئیس گروه پژوهشی چشم انداز در دانشگاه شفیلد
4.پروفسور صاحب نظر در دانشگاه بین المللی سنگاپور و دانشگاه تکنولوژی مالزی
و...


از جمله تاُلیفات چاپ شده ایشان :طراحان چگونه می اندیشند،طراحی ذهنی،آنچه طراحان باید بدانندو...که ماهیت و فرایند طراحی را مورد بحث قرار می دهند.مباحث جالب جدید گنجانده شده در این تاُلیفات شامل:طبیعت،چگونگی کسب مهارت وتخصص در طراحی و نیز انتقال شایسته دانش،مهارت و تجربیات به سایر افراد در زمینه های طراحی و معماری است.وی بنیانگذار منطق زبان فضا است که ارتباط بین معماری فضای اطراف با رفتار شناسی انسان و کسب تجربه افراد و ادراک آن ها از محیط را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. او همچنین بنیانگذار مباحثی چون:ارتباط بین زبان،معماری و رفتار شناسی انسان و کسب تجربه از فضای اطراف می باشد. تازه های جالب در این زمینه شامل:ارزش گذاری و تاُثیر طراحی بر کیفیت زندگی انسان می باشد.

پرو فسور برایان لاوسون توجه و تاُکید ویژه ای بر سلامت و بهداشت روانی ناشی ازمحیط دارد،لذا یکی از اشتغالات او در قسمت طراحی ایمن سازی و سالم سازی محیط ساختمان ها و هدایت امور پژوهشی در زمینه ابزار طراحی و معماری است.
/ 0 نظر / 9 بازدید